KEISOKKI KOGYO CO.,LTD. İplik test cihazları

Kuruldugu 1936 yılından günümüze kadar  tekstil  Kalite Kontrol sistemleri ve Testleri  alanında öncü olan,

yenilikçi Japon firması

 

Laserspot" İplik tüylülük ( hairness ) test cihazı

 Keisokki laserspot tüylülük test cihazı, hairness test cihazı , laserspot , iplik tüylülük test   Laserspot tüylülük (hairness) test cihazı

Model LST-V LASERSPOT’un en yeni modelidir.

•  3 boyutlu laser teknolojisi ile tüyler iplik gövdesinin üzerine sarılsa dahi gerçek tüylenmeyi ve iplik çapını aynı anda hatasız ölçer. Bir tüylülük test cihazı olarak sadece tüy miktarını değil aynı zamanda tüylerin uzunluklarını (mm) olarak ve sayısal dağılımlarınıda verir.

•  Bir çap Ø(mm) ölçüm test cihazı olarak iplik kalınlığının çapsal dalgalanmalarını ölçer. Kullanıcının belirileyebilecegi katagorilerde istatiksel sınıflandırma yapar.

• Kapasitif düzgünsüzlük cihazlarından farklı olarak metalik iplik , iletken iplikler için kalınlık ve tüylülük testleri yapılabilir.

Filament için düzgünsüzlük test cihazı KET-80V/C & KET - QTV

Keisokki filamanet iplik düzgünsüzlük test cihazı, keisokki test cihazları, keisokki düzgünsüzlük test cihazı     Keisokki KET-80V/C & KET-QTV filament test

• CV%,U%,AVE,MAX%,R/2,CV(L) gibi sayısal sonuçlar

• Kütle varyasyon diyagramı,spektogram gibi grafikler

• Ortalama,standart sapma, %95Q gibi istatiksel bilgiler

• CV(L)T%, genel spektogram , CV ve AVE histogramları gibi genel bilgiler.

 

Bobinde yabancı ( renkli) elyaf ayırıcı

 Keisokki renkli elyaf ayırıcı, keisokki clearer, keiskokki yabancı elyaf temizleme,     Keisokki İplik temizleyiciler

İplik hata temizleme : Nep, slub,uzun ve kısa kalın yerler , uzun ve kısa ince yerler, renkli yabancı maddeler.

ALARM : Numara varyasyonu ( YCM ), Slub veya Neps periyodik hatalar (IPM), sürekli hatalar (YFM)

Sınıflandırma : İplik hatalarını büyüklüklerine göre sınıflandırma ( CLASSIFAULT – II)

Otomatik kalibrasyon : İplik numarlarına ve çalışılan malzeme durumuna göre her kafanın ayrı ayrı oto. kalibrasyonu

Oto. Dügüm kontrolü : Ayarlanabilir hasasiyette splicer / dügüm kontrolü

Diğer : Baraban’a iplik sarık önleme tertibatı, dügüm kat (3) kontrolü , şantuk ipliklerin temizlenemesi